logo.png

FUROO

Tijdsregistratie

Beheer efficiënt uw tijdsbesteding

  • Houd nauwkeurig alle gepresteerde uren per klant of project  bij.
  • Registreer uw tijd rechtstreeks in FUROO met behulp van de mobiele applicatie.
  • Factureer al uw prestaties in enkele klikken.
  • Vermijd discussies met uw klant aan de hand van de details van de prestaties.
  • Verhoog de productiviteit van uw onderneming en manage de tijd van uw personeel.

U hebt het als ondernemer wel al eens meegemaakt. U hebt een werk of dienst tot een goed eind gebracht maar uw kan zich niet meer herinneren hoelang u juist met dat project bezig bent geweest. De tijdsregistratiemodule zorgt ervoor dat dit nu verleden tijd is. Geef manueel al uw gepresteerde uren in per klant of project. Dit kan echter ook eenvoudiger via de mobiele applicatie voor Android & IOS. U kunt rechtstreeks uw uren per project of klant in uw systeem registreren dankzij deze applicatie. Zo kunt u perfect nagaan hoeveel uren op een project gepresteerd werden door u of uw werknemers. Deze gepresteerde uren kunt u daarna eenvoudig via één klik importeren op uw verkoopfactuur. U kunt zelfs per prestatie een ander uurtarief toekennen. Daarnaast kunt u kiezen om een detail van uw prestaties naar uw klant te versturen. Zo vermijd u achteraf discussies. 

 

U kunt per werknemer nagaan hoeveel uren hij gepresteerd heeft en linken aan klanten of projecten. Zo kunt u uw werknemers bijsturen en uw productiviteit verhogen. 

Manueel of automatisch uw prestaties bijhouden

Geef uw gepresteerde uren manueel in via de prestatiemodule. Deze kunt u daarna linken aan een bepaald project. Zo kunt u deze overzichtelijk bijhouden om goede nacalculaties te voeren. U kunt uw gepresteerde uren ook automatisch registreren in uw systeem dankzij de mobiele applicatie. Kies de klant en / of project als u prestaties verricht voor een klant en / of project. 

prestaties screenshot.png
overzicht prestaties.png

Stuur uw medewerkers bij

Krijg nieuwe inzichten in de gepresteerde uren door de uren per werknemer te analyseren. Zo kunt u de gepresteerde uren tijdens uw productieproces van begin tot eind analyseren en nagaan waar u kunt optimaliseren. U kunt overzichtelijk filteren op prestaties van verschillende werknemers & op basis van opmerkingen. 

Factureer uw prestaties

U kunt via enkele klikken al uw gepresteerde uren aan een klant factureren. U kunt deze eenvoudig importeren op uw verkoopfactuur via één enkele klik. Per prestatie kunt u zelfs een apart uurtarief ingeven of u kunt al uw uren als één lijn factureren. Daarnaast kunt u ervoor opteren om een detail van de prestaties mee te sturen naar uw klant. Zo kunt u achteraf discussies met uw klant vermijden aangezien u altijd een overzicht heeft van de gepresteerde uren op het project. 

prestaties factureren.png